دستگاه آبگیر سامتریفیوژ سبزیجات و میوه جات

دستگاه آبگیر پوره میوه و گوجه و پیاز: این دستگاه عمل آبگیری را بر اساس مارپیچ انجام می دهد و جنس استیل زنگ نزن است و در صنایع غذایی آبلیمو .رب و پیاز برای کبابی قابل استفاده است