مکنده کاه و غلات: موتور ۲ و ۳ اسب ۳۰۰۰ دور و طول مکش ۱۰ متر عمل انتقال مواد و کاه رو دارد